Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca scoate la concurs un post de medic șef secție ATI

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca scoate la concurs un post de medic șef secție ATI

La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator (cu excepţia laboratorului de analize medicale) şi de şef de serviciu se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile lucratoare de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției spitalulcliniccfcluj.ro, e-mail : rus.spitalcfcluj@yahoo.com, te. 0264-599596 int.222

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *