Lista actelor necesare pentru înscrierea la examenul de REZIDENȚIAT 2021

Sănătate Info publică toate informaţiile de care au nevoie cei care vor susține examenul de REZIDENȚIAT în noiembrie, informații utile despre înscriere, subiecte, grile tematică, locuri şi bibliografie.

Ministerul Sănătății organizează duminică, 21 noiembrie 2021, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Examenul de Rezidenţiat 2021 are o durată de 4 ore. Mai exact, ese vorba de un test-grilă cu 200 de întrebări.

La fel ca în anii trecuți, concursul se va desfășura în șase centre universitare:

  • București
  • Cluj-Napoca
  • Craiova
  • Iași
  • Târgu Mureș
  • Timișoara

Rezidentiat 2021. Lista actelor necesare pentru inscrierea la examen

Documente necesare pentru înscriere (vezi Metodologie art. 13 alin. 1-5):
• dosar plic pe care se menționează nume, inițialele tatălui, toate prenumele,
domeniul și centrul universitar de concurs;
• cerere de înscriere
• xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies
numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
• diploma de licență (copie+ original)/ adeverință (copie+ original) pentru
absolvenții din acest an – originalul se restituie pe loc;
• adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea
în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru
rezidenți și specialiști (înoriginal);
• certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară
teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului
București (în original);
• acte doveditoare (copie+ original) (certificat de căsătorie, divorț etc.) privind
schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul
– originalele se restituie pe loc;
• chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 400 lei/participant (în original)
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere la concurs.

Tematică şi bibliografie pentru Rezidenţiat 2021 

Tematica şi bibliografia pentru concursul de Rezidenţial 2021 se regăsesc pe  rezidentiat.ms.ro

Tematica și bibliografia au fost modificate față de sesiunea anterioară. Pentru a accesa tematica și bibliografia aprobate, vă rugăm să consultați următorul link: https://rezidentiat.ms.ro/, secțiunea Tematica și bibliografia- Concurs de rezidențiat- sesiunea 21.11.2021.

Locuri Rezidenţiat 2021

Locurile disponibile la Rezidenţiat 2021 se regăsesc la următorul link:  https://rezidentiat.ms.ro/transfer/20210915/20210915-capacitate-transfer.pdf

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *